Products
Filters Region = North America, Asia ×

Որոնման արդյունքում գտնվել են՝


/ Non Modular/ATX 2.3/APFC/12cm/EU/80 PLUS White/for 230V only

Հոսանքի բլոկ PSU ThermalTake TR2 S 600W

33000 դրամSee More

PSU Սնուցման սարք Thermaltake Smart BM2/750W/Semi Modular/Non Light/Full Range/Analog/80 Plus Bronze/EU/JP Main CAP/All Flat Cables

Սնուցման սարք PSU Thermaltake Smart BM2/750W/Semi Modular/Non Light/Full Range/Analog/80 Plus Bronze/EU/JP Main CAP/All Flat Cables

47000 դրամSee More

ՊՐՈՑԵՍՈՐԻ Հովացուցիչ COOLER Thermaltake TOUGHAIR 510, 180W Intel Socket LGA 115X / 1366 / 1200 / 1700 / 2011 / 2066 (Core i3 / i5 / i7 / i9 CPU) AMD AM5 / AM4 / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 CPU

Պրոցեսորի հովացուցիչ առանցքային օդափոխիչ COOLER Thermaltake TOUGHAIR 510, 180W

24000 դրամSee More