Products
Filters Region = North America, Asia ×

Սարքավորումներ / Մարտկոցներ


Անխափան սնուցման սարք Ippon Back Basic 650(V/A) euro

Անխափան սնուցման սարք UPS Ippon Back Basic 650 euro 650(V/A)

18000 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք APC EASY BV1000I-GR, Հզորությունը 1000VA

Անխափան սնուցման սարք UPS APC EASY 1000VA BV1000I-GR

36500 դրամSee More

Հզորությունը 600V/A, միակցիչների քանակը 3

Անխափան սնուցման սարք UPS PowerCom Raptor RPT-600A

19500 դրամSee More

1- ֆազային մուտքային լարում Ելքային հզորությունը 800 ВА / 450 Վտ ելքային միակցիչներ: 4 մարտկոցի սնման միակցիչներ: 4 լիցքավորման ժամանակը 6 ժ

Անխափան սնուցման սարք UPS APC EASY 800VA BV800I-GR

33000 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 1550VA

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 1550VA

36000 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 1050VA

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 1050VA

32000 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 750

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 750

16900 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 850

Անխափան սնուցման սարք UPS Mercury MAVERICK 850

18700 դրամSee More