Products
ENGLISH RUSSIA ARMENIA
Menu
Filters Region = North America, Asia ×

Սարքավորումներ / Մարտկոցներ


Անխափան սնուցման սարք Ippon Back Basic 850(V/A) euro

Անխափան սնուցման սարք UPS Ippon Back Basic 850 euro 850(V/A)

29410 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք Ippon Back Basic 650(V/A) euro

Անխափան սնուցման սարք UPS Ippon Back Basic 650 euro 650(V/A)

22500 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք Ippon Back Basic 1050 euro, Հզորությունը 1050VA

Անխափան սնուցման սարք UPS Ippon Back Basic 1050 euro 1050(V/A)

40220 դրամSee More

Անխափան սնուցման սարք APC EASY BV1000I-GR, Հզորությունը 1000VA

Անխափան սնուցման սարք UPS APC EASY 1000VA BV1000I-GR

63940 դրամSee More

Հզորությունը 600V/A, միակցիչների քանակը 3

Անխափան սնուցման սարք UPS PowerCom Raptor RPT-600A

21500 դրամSee More

1- ֆազային մուտքային լարում Ելքային հզորությունը 800 ВА / 450 Վտ ելքային միակցիչներ: 4 մարտկոցի սնման միակցիչներ: 4 լիցքավորման ժամանակը 6 ժ

Անխափան սնուցման սարք UPS APC EASY 800VA BV800I-GR

43000 դրամSee More