Products
Filters Region = North America, Asia ×

Սարքավորումներ / Հոսանքի բլոկներ


/ Non Modular/ATX 2.3/APFC/12cm/EU/80 PLUS White/for 230V only

Հոսանքի բլոկ PSU ThermalTake TR2 S 600W

33000 դրամSee More

PSU Սնուցման սարք Thermaltake Smart BM2/750W/Semi Modular/Non Light/Full Range/Analog/80 Plus Bronze/EU/JP Main CAP/All Flat Cables

Սնուցման սարք PSU Thermaltake Smart BM2/750W/Semi Modular/Non Light/Full Range/Analog/80 Plus Bronze/EU/JP Main CAP/All Flat Cables

47000 դրամSee More

PSU COUGAR GEM 1200W 80+ GOLD 1200W

Համակարգչի սնուցման բլոկ PSU COUGAR GEM 1200W 80+ GOLD

105000 դրամSee More

PSU COUGAR VTE X2 650W 80+ BRONZE 650W

Համակարգչի սնուցման բլոկ PSU COUGAR VTE X2 650W

29900 դրամSee More

/Հոսանքի բլոկ PSU Thermal Master 600W

Հոսանքի բլոկ PSU Thermal Master 600W

7000 դրամSee More

Սնուցման բլոկ Cooler Master MWE White 700W 80Plus Standard 230V EU Certified

Սնուցման բլոկ PSU Cooler Master MWE White 700W

34500 դրամSee More

PSU COUGAR GEX 750W 80+ GOLD 1x24 (20 + 4)PIN 1x8 (4 + 4)PIN 4x4PIN 8xS-ATA 4xPCI-E

Համակարգչի սնուցման բլոկ PSU COUGAR GEX 750W 80+ GOLD

56000 դրամSee More

PSU COUGAR GEX 850W 80+ GOLD 1x24 (20+4)PIN 1x8 (4+4)PIN 4x4PIN 8xS-ATA 4xPCI-E

Համակարգչի սնուցման բլոկ PSU COUGAR GEX 850W 80+ GOLD

61000 դրամSee More

Ավտոմեքենայի Ադապտեր Lenovo ThinkPad 65W Auto

Ավտոմեքենայի Ադապտեր Lenovo ThinkPad 65W Auto

31000 դրամSee More

Հոսանքի բլոկ PSU Mercury 500W

Հոսանքի բլոկ PSU Mercury 500W

9000 դրամSee More