Product Details
ENGLISH RUSSIA ARMENIA
Menu

Ցանցային ռոութեր Router MikroTik RB931 2ND (HAP Mini)

Wi-Fi ստանդարտ ՝ 802.11: b
Հաճախ. Wi-Fi: 2.4 GHz
LAN պորտերի քանակը ՝ 2 WAN 1

USB միակցիչներ `USB 2.0 Ty

Այլ նկարներ
12 500 դրամ